HALLITUS

Hallitus käyttää ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa. LYYn hallitukseen kuuluu 5-9 jäsentä. Edustajisto valitsee hallituksen kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen tehtäviin kuuluu toteuttaa ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa yhteistyössä ylioppilaskunnan henkilöstön kanssa. 

Hallituksen jäsenyys on luottamustoimi, josta maksetaan korvausta. Hallitus päättää itse vuosittain työnjaostaan. 

 

 

Hallitus 2018

Anni-Sofia Sihvo

Hallituksen puheenjohtaja
puheenjohtaja(at)lyy.fi

Jenny Laakkonen

Hallituksen varapuheenjohtaha
Viestintä, liikunta ja kulttuuri
jenny.laakkonen(at)lyy.fi

 

Kaisa Paavola

Hallituksen jäsen
Kulttuuri ja kansainväliset asiat
kaisa.paavola(at)lyy.fi

Otto Ikävalko

Hallituksen jäsen
Sosiaalipolitiikka, tuutorointi ja kulttuuri
otto.ikavalko(at)lyy.fi

 

Sofia Mänty

Hallituksen jäsen
Koulutuspolitiikka, talous ja kunta
sofia.manty(at)lyy.fi

 

Miikka-Aukusti Heiskanen

Hallituksen jäsen
Koulutuspolitiikka, työelämä, kehitysyhteistyö ja ympäristö
miikka-aukusti.heiskanen(at)lyy.fi