Edustajiston kokous 1/2016

03.02.2016

Edustajisto kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa 2.2.2016

Kokouksen päätösasioita lyhyesti:

 

Perustettiin seuraavat työryhmät ja valittiin niihin jäsenet

 Yleinen valintatoimikunta

  • Valmistelee edustajistolle henkilövalintoihin liittyviä päätöksiä. esim. hallopedihaut
  • Puheenjohtajana toimii Johanna Teijonmaa

Taloustyöryhmä

  • Suunnittelee ja tarkastelee hallituksen ja pääsihteerin apuna ylioppilaskunnan taloutta esim. talousarvio ja tilinpäätös sekä pidemmän ajan taloussuunnittelu ja sijoitusasiat
  • Puheenjohtajana Johanna Teijonmaa

Kuntavaikuttamisen työryhmä

  • Työryhmä suunnittelee ylioppilaskunnan pidemmän aikavälin kuntavaikuttamista sekä työstää tarkemmat päämäärät ylioppilaskunnan kuntavaikuttamiselle, erityisesti tulevia kuntavaaleja ajatellen jotka pidetään 2017.
  • Puheenjohtaja Mirka Mokko

Lehtityöryhmä

  • Ylioppilaslehden kehitystyö yhdessä päätoimittajan kanssa
  • Puheenjohtajana Erkka Lehtoranta

 

Hallitusohjelma

Edustajisto hyväksyi myös hallitusohjelman vuodelle 2016. Kuluvan vuoden painopisteinä ovat erityisesti opiskelijoiden opiskelumotivaation ja oppimisympäristöjen kehittäminen, kuntavaikuttaminen ja työelämälähtöisyys. Panostetaan myös tapahtumaperinteen ennakkoluulottomaan uudistamiseen sekä kv-toiminnan kehittämiseen. 

Hallitusohjelma vuodelle 2016.pdf

L2

Kokouksen päätteeksi käytiin vielä keskustelu L2-hankkeen, eli Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhdistymisen, etenemisestä. Edustajisto tovoi että myös LYY tuo näkyvämmin esille oman kantansa L2-hanketta kohtaan. Päätettiin että puheenjohtajat Teijonmaa ja Rauhala valmistelevat yhdessä tiedotteenomaisen kannanoton, jossa tuodaan esille että LYY suhtautuu kyseiseen hankkeeseen varauksellisen positiivisesti ja sen etenemistä seurataan mielenkiinnolla. Erityisesti halutaan painottaa sitä että opiskelijoiden näkökulma saadaan vahvasti kuuluviin hankkeen kaikissa vaiheissa. Kannari julkaistaan lähiaikoina.

Kokous eteni erinomaisen jouhevasti ja keskustelu oli kiitettävän aktiivista ja asiallista,

 

Lisätietoja:

Johanna Teijonmaa

johanna.teijonmaa@lyy.fi