Edustajistovaalit 2015: Vaaliluettelo

15.09.2015

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on ylioppilaskunnan korkein päättävä elin. Nykyisen edustajiston toimikausi päättyy 30.11.2015 ja uusi edustajisto aloittaa kaksivuotiskautensa 1.12.2015. Edustajistoon valitaan 20 edustajaa. Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaalit järjestetään tiistaina ja keskiviikkona 3. - 4. marraskuuta 2015. Ennakkoon voi äänestää 27.-28.10.2015.

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaaleissa on äänioikeus ainoastaan Lapin yliopistoon viimeistään 10.9.2015 läsnäolevaksi ilmoittautuneella, henkilökohtaisesti läsnä olevalla ylioppilaskunnan jäsenellä. Vaaliluettelot äänioikeutetuista ovat esillä 16.–18.9.2015 ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla (Ahkiomaantie 23 B) sekä Lapin yliopiston päärakennuksella (kahvila Lovisan ilmoitustaulu, Yliopistonkatu 8) sekä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan tiloissa yliopiston F-siiven aulassa.

Mahdolliset vaaliluettelon oikaisuvaatimukset tulee tehdä keskusvaalilautakunnalle 28.9.2013 klo 15.00 mennessä. Oikaisuvaatimukset tulee toimittaa ylioppilaskunnan pääsihteerille, osoitteeseen Ahkiomaantie 23 B tai paasihteeri(at)lyy.fi .

Vaalikelpoinen on jokainen äänioikeutettu. Vaalissa käytettäviä asiakirjoja on saatavilla ylioppilaskunnan toimistolta, Ahkiomaantie 23 B. Ehdokkaiden tai vaaliliittojen on jätettävä vaaliasiakirjat keskusvaalilautakunnalle osoitettuna suljetussa kuoressa ylioppilaskunnan toimistoon pääsihteerille, edunvalvonta-asiantuntijalle tai järjestö- ja viestintäasiantuntijalle osoitteeseen Ahkiomaantie 23 B, viimeistään 8.10.2015 klo 15.00 mennessä.

 

Liite: Vaalikuulutus