Hae Arktisen keskuksen johtokunnan opiskelijajäseneksi!

13.07.2015

Arktisen keskuksen johtokunnan tehtäviin kuuluvat mm. keskuksen toiminnan strateginen suunnittelu, keskuksen toiminnan ja talouden suunnittelu ja keskuksen henkilöstöön liittyvien esitysten tekeminen rehtorille. Lisää tietoa Artisesta keskuksesta: http://www.arcticcentre.org/Suomeksi

Arktisen keskuksen johtokunnan opiskelijajäsenen toimikausi alkaa nimeämispäivästä ja päättyy 31.12.2017.

Hakuaika päättyy maanantaina 31.8.2015 klo 12:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon!

Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa, joko sähköpostilla osoitteeseen hakemukset@lyy.fi, tai paperisena LYYn toimistolle osoitteeseen Ahkiomaantie 23 B, 96300 Rovaniemi. Päätöksen valittavasta henkilöstä tekee LYYn hallitus kokouksessaan.

Lisätietoja: pääsihteeri Laura Kantomaa, paasihteeri(a)lyy.fi, p. 040-578 4207


Muuta huomioitavaa

Velvollisuudet

Hallinnon opiskelijaedustaja tai hänen varajäsenensä on velvollinen osallistumaan toimielimen kokouksiin ja pitämään opiskelijayhteisön tietoisena toimielimen merkittävistä tapahtumista.

Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä.

Hakemus katsotaan saapuneeksi perille, jos se on saapunut hakukuulutuksessa mainittuun osoitteeseen hakukuulutuksessa mainittuun määräaikaan mennessä. Hakemuksen perille saapumisesta ilmoitetaan lähettäjälle sähköpostitse. Hakemuksia käsitellään ensisijaisesti hakemuksina toimielimen varsinaiseksi jäseneksi ja toissijaisesti varajäseneksi. Mikäli hakija on käytettävissä ainoastaan varsinaisena tai varajäsenenä, tulee tämän käydä ilmi hakemuksesta. Hakemusta voi vapaasti täydentää hakukuulutuksessa mainitun määräajan päättymiseen asti.

Ylioppilaskunnan hallituksen tai edustajiston päätös annetaan hakijalle tiedoksi kahden arkipäivän kuluessa sähköpostilla hakemuksessa mainittuun osoitteeseen, mikäli hakija ei tätä erikseen kiellä. Muutoin tiedoksianto tehdään kirjeitse hakijan ilmoittamaan postiosoitteeseen.