Hae opintotukilautakuntaan ja ruokailutoimikuntaan!

05.11.2014

Hakuaika päättyy 19.11.2014 klo 12. Hakemukset voi toimittaa sähköisesti osoitteessa www.halloped.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Ahkiomaantie 23 B, 96300 Rovaniemi. Ylioppilaskunta toivoo hakemuksia ensisijaisesti sähköisen järjestelmän kautta. Sähköisen järjestelmän kautta tulleisiin hakemuksiin tulee varmistusviesti sähköpostilla noin kolmen arkipäivän kuluessa hakemuksen jättämisestä. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta missään tapauksessa huomioon.

 

 

HAE OPINTOTUKILAUTAKUNNAN VARAJÄSENEKSI!

 

Opintotukilautakunta koostuu opiskelijoista ja yliopiston henkilökunnasta. Opintotukilautakunnan tehtävänä on päättää esimerkiksi opintojen edistymiseen, kesäopintotukeen sekä opintotukiajan pidentämiseen liittyvistä asioista. Opintotukilautakunnassa toimiminen on ehdottoman luottamuksellista, ja vaatii opiskelijalta perehtymistä käsiteltäviin aiheisiin sekä mahdollisuutta osallistua kokouksiin joskus myös kiireellisellä aikataululla. Opintotukilautakunta kokoontuu noin kolme kertaa kalenterivuoden aikana.

 

Opintotukilautakunnan kausi on kaksivuotinen; 1.5.2014-30.4.2016.

 

Opintotukilautakuntaan haetaan yhtä (1) opiskelijavarajäsentä.

 

Lisää tietoa opintotukilautakunnasta: www.ulapland.fi/Suomeksi/Opiskelu/Opiskelijan-tueksi/Opintotuki/Lautakunnan-ohjesaanto ja http://www.kela.fi/opintotukilautakunnat

 

 

HAE RUOKAILUTOIMIKUNTAAN!

 

Ruokailutoimikunta koostuu opiskelijoista, yliopiston henkilökunnasta ja YTHS:n, Amican ja Lovisan edustajista. Toimikunnan on tarkoitus toimia ravintolanpitäjien ja ravintolankäyttäjien yhteistyöelimenä. Toimikunta myös seuraa ja valvoo ravintoloiden toimintaa ja luo kehitysideoita esimerkiksi ruuan laadun ja erikoisruokavalioiden kehittämiseksi.

 

Ruokailutoimikunnantoimikunnan toimikausi on kaksivuotinen; 1.1.2015-31.12.2016.

 

Ruokailutoimikuntaan haetaan kahta (2) opiskelijajäsentä

 

Lisää tietoa tasa-arvotoimikunnasta: http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Tietoa-yliopistosta/Tasa-arvotoiminta

 

Muuta huomioitavaa

 

Velvollisuudet

 

Hallinnon opiskelijaedustaja tai hänen varajäsenensä on velvollinen osallistumaan toimielimen kokouksiin ja pitämään opiskelijayhteisön tietoisena toimielimen merkittävistä tapahtumista.

Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä.

 

Hakemus katsotaan saapuneeksi perille, jos se on saapunut hakukuulutuksessa mainittuun osoitteeseen hakukuulutuksessa mainittuun määräaikaan mennessä. Hakemuksen perille saapumisesta ilmoitetaan lähettäjälle sähköpostitse. Hakemuksia käsitellään ensisijaisesti hakemuksina toimielimen varsinaiseksi jäseneksi ja toissijaisesti varajäseneksi. Mikäli hakija on käytettävissä ainoastaan varsinaisena tai varajäsenenä, tulee tämän käydä ilmi hakemuksesta. Hakemusta voi vapaasti täydentää hakukuulutuksessa mainitun määräajan päättymiseen asti.

 

Ylioppilaskunnan hallituksen tai edustajiston päätös annetaan hakijalle tiedoksi kahden arkipäivän kuluessa sähköpostilla hakemuksessa mainittuun osoitteeseen, mikäli hakija ei tätä erikseen kiellä. Muutoin tiedoksianto tehdään kirjeitse hakijan ilmoittamaan postiosoitteeseen.