Hae opiskelijaedustajaksi!

02.10.2017

Lapin yliopistoon tarvitaan suuri määrä opiskelijoiden edustajia erilaisiin tehtäviin. Opiskelijaedustajien toimikaudet yliopiston toimielimissä alkavat 1.1.2018.

Hakuaika päättyy maanantaina 16.10.2017 klo 12.00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon!

Sähköiset hakemukset toimitetaan osoitteeseen hakemukset@lyy.fi.

Paperiset hakemukset osoitteeseen Ahkiomaantie 23 B, 96300 Rovaniemi.

Lisätietoja: edunvalvonta-asiantuntija Antti Eteläaho edunvalvonta(a)lyy.fi, p. 045-1384190.

 

Hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat ovat ylioppilaskunnan valitsemia edustajia yliopiston toimielimiin. He edustavat itsensä lisäksi koko opiskelijakuntaa. Hallopediksi voi hakeutua avoimessa haussa kuka tahansa yliopiston opiskelija.

Hallopedit ovat täysivaltaisia toimielintensä jäseniä ja vaikuttavatkin siihen, millaista opiskelu ja tutkimus yliopistossa tulevaisuudessa on. Heitä tuet parhaiten antamalla palautetta tai lähtemällä itse vapaaehtoiseksi.

 

MITÄ HYVÄ HAKEMUS SISÄLTÄÄ?

Hyvässä Halloped-hakemuksessa käy ilmi se, miksi hakemasi Halloped-paikka kiinnostaa juuri sinua ja miksi olisit hyvä siinä sekä tietoja (esim. CV:n muodossa) siitä, minkälaisia edeltäviä tehtäviä olet hoitanut esimerkiksi ainejärjestötasolla tai minkälaista työkokemusta sinulla on. Tietoa avoinna olevista paikoista löytdät alta.

 

HAE YLIOPISTON HALLITUKSEEN

Yliopiston hallitus päättää muun muassa yliopiston strategisista linjauksista, huolehtii yliopiston talouden suuntaviivoista, tekee sopimuksia opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa muun muassa koulutusvastuista, päättää yliopiston sisäänottomääristä, myöntää professoreiden arvonimiä ja hyväksyy yliopiston toimintaa määrittävät säännöt kuten johtosäännöt.

Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten toimikausi on yhden vuoden mittainen, 1.1.2018-31.12.2018. Yliopiston hallitukseen haetaan 2 opiskelijoiden edustajaa, joista kumpikin toimii varsinaisina jäseninä ilman varajäseniä.

Lisää tietoa yliopiston hallituksesta täältä.

 

HAE YLIOPISTON KOLLEGIOON

Kollegio on yliopiston korkein päättävä elin. Kollegio kokoontuu noin kaksi-kolme kertaa vuodessa. Vuosittain järjestetään yliopistokollegion ja yliopiston hallituksen yhteinen kokoontuminen. Kollegioon haetaan 8 varsinaista ja 8 varajäsentä opiskelijoista. Kollegion toimikausi on kaksi vuotta, 1.1.2018 – 31.12.2019.

 

HAE OIKEUSTIETEIDEN, KASVATUSTIETEIDEN, YHTEISKUNTATIETEIDEN TAI TAITEIDEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTANEUVOSTOON

Jokaisella tiedekunnalla (kasvatustieteiden, oikeustieteiden, taiteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekunta) on tiedekuntaneuvosto. Tiedekuntaneuvostoon kuuluu 9-12 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Tiedekuntaneuvostoissa ovat edustettuina professorit, muu henkilökunta ja opiskelijat. Tiedekuntaneuvosto huolehtii tiedekunnan strategisesta suunnittelusta, tekee esityksen tiedekunnan talousarvioksi ja tekee muun muassa esityksen yliopiston hallitukselle oppiaineisiin valittavien opiskelijoiden määrästä.

Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenten toimikausi on yhden vuoden mittainen, 1.1.2018 - 31.12.2018.

Kuhunkin tiedekuntaneuvostoon haetaan 6 opiskelijajäsentä, joista kolme valitaan varsinaisiksi ja kolme varajäseniksi.

 

HAE KIRJASTON JA PALVELUKESKUKSEN JOHTOKUNTAAN

Lapin korkeakoulukirjasto on yhteinen kirjasto Lapin yliopistolle sekä Lapin ammattikorkeakoululle. Kirjasto on kaikille avoin ja palvelee ensisijaisesti Lapin korkeakoulujen 11 000 opiskelijaa ja 1200 henkilökuntaan kuuluvaa sekä alueen elinkeinotoimintaa, asiantuntijoita ja suurta yleisöä. Lapin korkeakoulukirjaston kuusi toimipistettä muodostavat Lapin suurimman tiede-, taide- ja ammattikirjallisuuden kokoelman. 

Kirjaston ja palvelukeskuksen johtokuntaan haetaan 1 varsinaista ja 1 varajäsentä. Toimikausi johtokunnassa kestää vuoden, 1.1.2018 -31.12.2018.

 

HAE YTHS:N ROVANIEMEN TOIMIPISTEEN JOHTOKUNTAAN

YTHS:n Rovaniemen terveyspalvelyksikön, eli tuttavallisemmin toimipisteen, johtokunnassa on kolme opiskelijaedustajaa. Johtokunta kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Johtokunnassa käsitellään toimipisteen taloutta, jonotilanteita, kehittämistä sekä muita johtokunnan toimintaan liittyviä asioita. Toimikausi on kaksivuotinen, 1.1.2018-31.12.2019.

 

HAE DOMUS ARTICA –SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN

Domus Arctica-säätiön (DAS) hallitus päättää asuntosäätiön strategisista linjauksista ja toiminnasta. Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa.

Domus Artica-säätiön hallitukseen haetaan yhtä opiskelijajäsentä, jonka toimikausi on yhden vuoden mittainen, 1.1.2018-31.12.2018.

 

HAE ARKTISEN KESKUKSEN JOHTOKUNTAAN

Arktisen keskuksen johtokunnan tehtäviin kuuluvat mm. keskuksen toiminnan strateginen suunnittelu, keskuksen toiminnan ja talouden suunnittelu ja keskuksen henkilöstöön liittyvien esitysten tekeminen rehtorille. Arktisen keskuksen johtokuntaan haetaan 1 varsinaista ja 1 varajäsentä. Toimikausi on kaksivuotinen, 1.1.2018-31.12.2019.

 

HALLOPED:in velvollisuudet

Hallinnon opiskelijaedustaja tai hänen varajäsenensä on velvollinen osallistumaan toimielimen kokouksiin ja pitämään opiskelijayhteisön tietoisena toimielimen merkittävistä tapahtumista.


Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä.

Hakemus katsotaan saapuneeksi perille, jos se on saapunut hakukuulutuksessa mainittuun osoitteeseen hakukuulutuksessa mainittuun määräaikaan mennessä. Hakemuksen perille saapumisesta ilmoitetaan lähettäjälle sähköpostitse. Hakemuksia käsitellään ensisijaisesti hakemuksina toimielimen varsinaiseksi jäseneksi ja toissijaisesti varajäseneksi. Mikäli hakija on käytettävissä ainoastaan varsinaisena tai varajäsenenä, tulee tämän käydä ilmi hakemuksesta. Hakemusta voi vapaasti täydentää hakukuulutuksessa mainitun määräajan päättymiseen asti.

Ylioppilaskunnan hallituksen tai edustajiston päätös annetaan hakijalle tiedoksi kahden arkipäivän kuluessa sähköpostilla hakemuksessa mainittuun osoitteeseen, mikäli hakija ei tätä erikseen kiellä. Muutoin tiedoksianto tehdään kirjeitse hakijan ilmoittamaan postiosoitteesen.