HAE YLIOPISTOKOLLEGIOON!

13.01.2015

Yliopistokollegio päättää muun muassa yliopiston hallituksen jäsenten määrästä ja heidän toimikautensa pituudesta. Kollegio valitsee hallituksen ulkopuoliset jäsenet ja vahvistaa muut yliopistoyhteisön valitsemat hallituksen jäsenet. Kollegio myös vahvistaa yliopiston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Yliopistokollegioon kuuluu 24 jäsentä ja 24 varajäsentä. Jäsenistä kahdeksan edustaa opiskelijoita.

Yliopistokollegion opiskelijajäsenten toimikausi on kahden vuoden mittainen; 1.1.2014–31.12.2015.

Yliopistokollegioon haetaan kahta varajäsentä. Toimikausi alkaa välittömästi valinnan tekemisen jälkeen ja jatkuu normaalisti toimikauden loppuun.

Lisää tietoa kollegiosta

Hakuaika päättyy tiistaina 27.1.2015 klo 12:00.

Hakemukset voi toimittaa sähköisesti osoitteessa www.halloped.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Ahkiomaantie 23 B, 96300 Rovaniemi. Ylioppilaskunta toivoo hakemuksia ensisijaisesti sähköisen järjestelmän kautta. Sähköisen järjestelmän kautta tulleisiin hakemuksiin tulee varmistusviesti sähköpostilla noin kolmen arkipäivän kuluessa hakemuksen jättämisestä. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta missään tapauksessa huomioon. Lopullisen valinnan tekee ylioppilaskunnan edustajisto.

Lisätietoja: edunvalvonta-asiantuntija Jaakko Mäki-Petäjä, edunvalvonta@lyy.fi, p. 045-1384190.

Muuta huomioitavaa

Velvollisuudet Hallinnon opiskelijaedustaja tai hänen varajäsenensä on velvollinen osallistumaan toimielimen kokouksiin ja pitämään opiskelijayhteisön tietoisena toimielimen merkittävistä tapahtumista. Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä. Hakemus katsotaan saapuneeksi perille, jos se on saapunut hakukuulutuksessa mainittuun osoitteeseen hakukuulutuksessa mainittuun määräaikaan mennessä. Hakemuksen perille saapumisesta ilmoitetaan lähettäjälle sähköpostitse. Hakemuksia käsitellään ensisijaisesti hakemuksina toimielimen varsinaiseksi jäseneksi ja toissijaisesti varajäseneksi. Mikäli hakija on käytettävissä ainoastaan varsinaisena tai varajäsenenä, tulee tämän käydä ilmi hakemuksesta. Hakemusta voi vapaasti täydentää hakukuulutuksessa mainitun määräajan päättymiseen asti. Ylioppilaskunnan hallituksen tai edustajiston päätös annetaan hakijalle tiedoksi kahden arkipäivän kuluessa sähköpostilla hakemuksessa mainittuun osoitteeseen, mikäli hakija ei tätä erikseen kiellä. Muutoin tiedoksianto tehdään kirjeitse hakijan ilmoittamaan postiosoitteeseen.

Lisätietoa opiskelijaedustajien valinnasta: Hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus.