Hae yliopiston kollegion varajäseneksi!

18.01.2019

Lapin yliopiston kollegioon on auennut paikka yhdelle varajäsenelle. Pesti alkaa seuraavassa kollegion kokouksessa ja päättyy 31.12.2019.

LYYn hallitus on kokouksessaan 1/2019 julistanut paikan haettavaksi siten, että hakuaika päättyy keskiviikkona 31.1.2019 klo 15.00. Valintatoimikunnalla on oikeus jättää huomioimatta myöhässä tulleet hakemukset.


Sähköiset hakemukset toimitetaan osoitteeseen hakemukset@lyy.fi.

Paperiset hakemukset osoitteeseen Ahkiomaantie 23 B, 96300 Rovaniemi.

Lisätietoja: edunvalvonta-asiantuntija Antti Eteläaho edunvalvonta(a)lyy.fi, p. 045-1384190.

Yliopisto kollegio

Kollegio on yliopiston korkein päättävä elin. Kollegio kokoontuu noin kaksi-kolme kertaa vuodessa. Kollegio mm. hyväksyy yliopiston toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä antaa hallitukselle ja rehtorille vastuuvapauden.

***

Hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat ovat ylioppilaskunnan valitsemia edustajia yliopiston toimielimiin. He edustavat itsensä lisäksi koko opiskelijakuntaa. Hallopediksi voi hakeutua avoimessa haussa kuka tahansa yliopiston opiskelija.

Hallopedit ovat täysivaltaisia toimielintensä jäseniä ja vaikuttavatkin siihen, millaista opiskelu ja tutkimus yliopistossa tulevaisuudessa on. Heitä tuet parhaiten antamalla palautetta tai lähtemällä itse vapaaehtoiseksi.

Edustajiston 5/2018 kokouksessaan hyväksymä ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajista linjaa seuraavasti koskien hallopedin oikeuksia ja velvollisuuksia.

" 4§ Hallinnon opiskelijaedustajan oikeudet ja velvollisuudet

Hallinnon opiskelijaedustaja edustaa toimessaan Lapin yliopiston ylioppilaskunnan valtuuttamana kaikkia Lapin yliopiston opiskelijoita.

Hallinnon opiskelijaedustajalla on oikeus saada ylioppilaskunnalta tarvitsemiaan tietoja luottamustehtävänsä hoitamiseksi, oikeus perehdytykseen sekä oikeus käyttää ylioppilaskunnan työntekijöiden tai toimihenkilöiden resursseja tehtävänsä edellyttämällä tavalla hallituksen osoittamassa laajuudessa.

Hallinnon opiskelijaedustajalla on velvollisuus edistää ylioppilaskunnan etua sekä noudattaa ylioppilaskunnan linjoja luottamustehtävää hoitaessaan. Hallinnon opiskelijaedustajan on osallistuttava toimielimen kokouksiin tai muihin työskentelymuotoihin ja ilmoitettava varajäsenelleen ollessaan estynyt.

Hallinnon opiskelijaedustajan on tiedotettava ylioppilaskuntaa toimielimen päätöksistä ja muista tiedoksi saatettavista asioista siltä osin, kun ne eivät ole salaisia.

Hallinnon opiskelijaedustajaksi hakeva on velvoitettu ilmoittamaan hakuvaiheessa, mikäli hän hakee täytettävään toimielimeen ainoastaan varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi."

 

MITÄ HYVÄ HAKEMUS SISÄLTÄÄ?

Hyvässä Halloped-hakemuksessa käy ilmi se, miksi hakemasi Halloped-paikka kiinnostaa juuri sinua ja miksi olisit hyvä siinä sekä tietoja (esim. CV:n muodossa) siitä, minkälaisia edeltäviä tehtäviä olet hoitanut esimerkiksi ainejärjestötasolla tai minkälaista työkokemusta sinulla on.