Hae yliopiston tasa-arvotoimikuntaan!

28.11.2014

Lapin yliopiston tasa-arvotoimikunta koostuu tiedekuntien, henkilöstöjärjestöjen ja ylioppilaskunnan edustajista.

 

Tasa-arvotoimikunnan tehtävänä on:

-edistää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain tavoitteiden toteutumista ja edistää yhdenvertaisuuslain edellyttämiä toimenpiteitä yliopistossa

-huolehtia, että yliopistossa on voimassa oleva ja tarkoituksenmukainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

-seurata tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista

-edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suhteen myönteisten toimintatapojen kehittymistä yliopistossa

-tiedottaa ja tukea henkilökuntaa ja opiskelijoita tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskysymyksissä

-toimia tasa-arvokysymyksissä valtion virastojen yhteistoimitalain ja yliopiston yhteistoimintasopimuksen mukaisena elimenä.

 

Tasa-arvotoimikunnan toimikausi on: 1.1.2015-31.12.2017.

 

Tasa-arvotoimikuntaan haetaan yhtä (1) varsinaista opiskelijajäsentä ja yhtä(1) varajäsentä

 

Lisää tietoa tasa-arvotoimikunta: www.ulapland.fi/Suomeksi/Tietoa-yliopistosta/Tasa-arvotoiminta

 

Hakuaika päättyy 12.12.2014 klo 12Hakemukset voi toimittaa sähköisesti osoitteessa www.halloped.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Ahkiomaantie 23 B, 96300 Rovaniemi. Ylioppilaskunta toivoo hakemuksia ensisijaisesti sähköisen järjestelmän kautta. Sähköisen järjestelmän kautta tulleisiin hakemuksiin tulee varmistusviesti sähköpostilla noin kolmen arkipäivän kuluessa hakemuksen jättämisestä. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta missään tapauksessa huomioon.

 

Muuta huomioitavaa

 

Velvollisuudet

 

Hallinnon opiskelijaedustaja tai hänen varajäsenensä on velvollinen osallistumaan toimielimen kokouksiin ja pitämään opiskelijayhteisön tietoisena toimielimen merkittävistä tapahtumista.

Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä.

 

Hakemus katsotaan saapuneeksi perille, jos se on saapunut hakukuulutuksessa mainittuun osoitteeseen hakukuulutuksessa mainittuun määräaikaan mennessä. Hakemuksen perille saapumisesta ilmoitetaan lähettäjälle sähköpostitse. Hakemuksia käsitellään ensisijaisesti hakemuksina toimielimen varsinaiseksi jäseneksi ja toissijaisesti varajäseneksi. Mikäli hakija on käytettävissä ainoastaan varsinaisena tai varajäsenenä, tulee tämän käydä ilmi hakemuksesta. Hakemusta voi vapaasti täydentää hakukuulutuksessa mainitun määräajan päättymiseen asti.

 

Ylioppilaskunnan hallituksen tai edustajiston päätös annetaan hakijalle tiedoksi kahden arkipäivän kuluessa sähköpostilla hakemuksessa mainittuun osoitteeseen, mikäli hakija ei tätä erikseen kiellä. Muutoin tiedoksianto tehdään kirjeitse hakijan ilmoittamaan postiosoitteeseen.