Haku hallinnon opiskelijaedustajaksi on käynnissä!

03.10.2018

Lapin yliopistoon tarvitaan suuri määrä opiskelijoiden edustajia erilaisiin tehtäviin. Opiskelijaedustajien toimikaudet yliopiston toimielimissä alkavat 1.1.2019.

Hakuaika päättyy keskiviikkona 17.10.2018 klo 15.00. Valintatoimikunnalla on oikeus jättää huomioimatta myöhässä tulleet hakemukset.

Sähköiset hakemukset toimitetaan osoitteeseen hakemukset@lyy.fi.

Paperiset hakemukset osoitteeseen Ahkiomaantie 23 B, 96300 Rovaniemi.

Lisätietoja: edunvalvonta-asiantuntija Antti Eteläaho edunvalvonta(a)lyy.fi, p. 045-1384190.

 

Hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat ovat ylioppilaskunnan valitsemia edustajia yliopiston toimielimiin. He edustavat itsensä lisäksi koko opiskelijakuntaa. Hallopediksi voi hakeutua avoimessa haussa kuka tahansa yliopiston opiskelija.

Hallopedit ovat täysivaltaisia toimielintensä jäseniä ja vaikuttavatkin siihen, millaista opiskelu ja tutkimus yliopistossa tulevaisuudessa on. Heitä tuet parhaiten antamalla palautetta tai lähtemällä itse vapaaehtoiseksi.

Edustajiston 5/2018 kokouksessaan hyväksymä ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajista linjaa seuraavasti koskien hallopedin oikeuksia ja velvollisuuksia.

" 4§ Hallinnon opiskelijaedustajan oikeudet ja velvollisuudet

Hallinnon opiskelijaedustaja edustaa toimessaan Lapin yliopiston ylioppilaskunnan valtuuttamana kaikkia Lapin yliopiston opiskelijoita.

Hallinnon opiskelijaedustajalla on oikeus saada ylioppilaskunnalta tarvitsemiaan tietoja luottamustehtävänsä hoitamiseksi, oikeus perehdytykseen sekä oikeus käyttää ylioppilaskunnan työntekijöiden tai toimihenkilöiden resursseja tehtävänsä edellyttämällä tavalla hallituksen osoittamassa laajuudessa.

Hallinnon opiskelijaedustajalla on velvollisuus edistää ylioppilaskunnan etua sekä noudattaa ylioppilaskunnan linjoja luottamustehtävää hoitaessaan. Hallinnon opiskelijaedustajan on osallistuttava toimielimen kokouksiin tai muihin työskentelymuotoihin ja ilmoitettava varajäsenelleen ollessaan estynyt.

Hallinnon opiskelijaedustajan on tiedotettava ylioppilaskuntaa toimielimen päätöksistä ja muista tiedoksi saatettavista asioista siltä osin, kun ne eivät ole salaisia.

Hallinnon opiskelijaedustajaksi hakeva on velvoitettu ilmoittamaan hakuvaiheessa, mikäli hän hakee täytettävään toimielimeen ainoastaan varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi."

 

MITÄ HYVÄ HAKEMUS SISÄLTÄÄ?

Hyvässä Halloped-hakemuksessa käy ilmi se, miksi hakemasi Halloped-paikka kiinnostaa juuri sinua ja miksi olisit hyvä siinä sekä tietoja (esim. CV:n muodossa) siitä, minkälaisia edeltäviä tehtäviä olet hoitanut esimerkiksi ainejärjestötasolla tai minkälaista työkokemusta sinulla on. Tietoa avoinna olevista paikoista löytdät alta.


Haettavat pestit

 

HAE YLIOPISTON HALLITUKSEEN

Yliopiston hallitus päättää muun muassa yliopiston strategisista linjauksista, huolehtii yliopiston talouden suuntaviivoista, tekee sopimuksia opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa muun muassa koulutusvastuista, päättää yliopiston sisäänottomääristä, myöntää professoreiden arvonimiä ja hyväksyy yliopiston toimintaa määrittävät säännöt kuten johtosäännöt.

Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten toimikausi on yhden vuoden mittainen, 1.1.2019-31.12.2019. Yliopiston hallitukseen haetaan 2 opiskelijoiden edustajaa, joista kumpikin toimii varsinaisina jäseninä ilman varajäseniä.

Lisää tietoa yliopiston hallituksesta täältä.

 

HAE OIKEUSTIETEIDEN, KASVATUSTIETEIDEN, YHTEISKUNTATIETEIDEN TAI TAITEIDEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTANEUVOSTOON

Jokaisella tiedekunnalla (kasvatustieteiden, oikeustieteiden, taiteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekunta) on tiedekuntaneuvosto. Tiedekuntaneuvostoon kuuluu 9-12 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Tiedekuntaneuvostoissa ovat edustettuina professorit, muu henkilökunta ja opiskelijat. Tiedekuntaneuvosto huolehtii tiedekunnan strategisesta suunnittelusta, tekee esityksen tiedekunnan talousarvioksi ja tekee muun muassa esityksen yliopiston hallitukselle oppiaineisiin valittavien opiskelijoiden määrästä.

Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenten toimikausi on yhden vuoden mittainen, 1.1.2019 - 31.12.2019.

Kuhunkin tiedekuntaneuvostoon haetaan 6 opiskelijajäsentä, joista kolme valitaan varsinaisiksi ja kolme ensisijaisiksi varajäseniksi. Varajäsenen ensisijaisuus tarkoittaa sitä, että varajäsen ei ole varsinaisen jäsenen henkilökohtainen varajäsen, vaan hän voi tarvittaessa tomia kenen vain varsinaisen jäsenen edustajana, mikäli varsinainen jäsen on estynyt kokouksesta.


HAE MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTAAN 

Muutoksenhakulautakunta käsittelee opiskeluoikeuden menettämistä, opintosuoritusten arvostelua, muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksi lukemisia.

Lautakunnassa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi neljä muuta jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Lautakunnan puheenjohtajan tulee olla oikeustieteiden tiedekunnan professori. Lisäksi varapuheenjohtajan tulee olla professori. Jäsenistä ja varajäsenistä kaksi on muita opettajia ja kaksi opiskelijoita.

Toimikausi on 2 vuotta: 1.1.2019 – 31.12.2020. Lautakuntaan haetaan 2 varsinaista ja 2 varajäsentä.

 

HAE DOMUS ARTICA –SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN

Domus Arctica-säätiön (DAS) hallitus päättää asuntosäätiön strategisista linjauksista ja toiminnasta. Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa.

Domus Artica-säätiön hallitukseen haetaan yhtä opiskelijajäsentä, jonka toimikausi on yhden vuoden mittainen, 1.1.2019-31.12.2019.