Hakua jatkettu kasvatustieteen ja taiteiden tiedekuntaneuvostoihin!

12.11.2014

Lapin yliopistoon tarvitaan suuri määrä opiskelijoiden edustajia erilaisiin tehtäviin. Opiskelijaedustajien toimikaudet yliopiston toimielimissä alkavat 1.1.2015.

Hakuaika päättyy maanantaina 17.11.2014 klo 15:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon! Edellisellä hakukierroksella lähetetyt hakemukset ovat automaattisesti mukana.

Sähköiset hakemukset tulee toimittaa osoitteessa www.halloped.fi.

Paperiset hakemukset osoitteeseen Ahkiomaantie 23 B, 96300 Rovaniemi. 

Lisätietoja: edunvalvonta-asiantuntija Jaakko Mäki-Petäjä, edunvalvonta(a)lyy.fi, p. 045-1384190.

 

HAE KASVATUSTIETEIDEN TAI TAITEIDEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTANEUVOSTOON

Jokaisella tiedekunnalla on tiedekuntaneuvosto. Tiedekuntaneuvostoon kuuluu 9-12 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Tiedekuntaneuvostoissa ovat edustettuina professorit, muu henkilökunta ja opiskelijat. Tiedekuntaneuvosto huolehtii tiedekunnan strategisesta suunnittelusta, tekee esityksen tiedekunnan talousarvioksi ja tekee muun muassa esityksen yliopiston hallitukselle oppiaineisiin valittavien opiskelijoiden määrästä.

Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenten toimikausi on yhden vuoden mittainen; 1.1.2015-31.12.2015.

Kuhunkin tiedekuntaneuvostoon haetaan 6 opiskelijajäsentä, joista kolme valitaan varsinaisiksi ja kolme varajäseniksi.

Lisää tietoa tiedekuntaneuvostoista: www.ulapland.fi -> valitsemasi tiedekunta -> tiedekunta tai tietoa tiedekunnasta -> tiedekuntaneuvosto.

 

Muuta huomioitavaa                              

 

Velvollisuudet

 

Hallinnon opiskelijaedustaja tai hänen varajäsenensä on velvollinen osallistumaan toimielimen kokouksiin ja pitämään opiskelijayhteisön tietoisena toimielimen merkittävistä tapahtumista.

 

Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä.

 

Hakemus katsotaan saapuneeksi perille, jos se on saapunut hakukuulutuksessa mainittuun osoitteeseen hakukuulutuksessa mainittuun määräaikaan mennessä. Hakemuksen perille saapumisesta ilmoitetaan lähettäjälle sähköpostitse. Hakemuksia käsitellään ensisijaisesti hakemuksina toimielimen varsinaiseksi jäseneksi ja toissijaisesti varajäseneksi. Mikäli hakija on käytettävissä ainoastaan varsinaisena tai varajäsenenä, tulee tämän käydä ilmi hakemuksesta. Hakemusta voi vapaasti täydentää hakukuulutuksessa mainitun määräajan päättymiseen asti.

 

Ylioppilaskunnan hallituksen tai edustajiston päätös annetaan hakijalle tiedoksi kahden arkipäivän kuluessa sähköpostilla hakemuksessa mainittuun osoitteeseen, mikäli hakija ei tätä erikseen kiellä. Muutoin tiedoksianto tehdään kirjeitse hakijan ilmoittamaan postiosoitteeseen.