Hakua jatkettu muutoksenhakulautakuntaan

13.11.2014

Muutoksenhakulautakunnan tehtävänä on käsitellä oikaisupyyntöjä, jotka koskevat opiskeluoikeuden menettämistä, opintosuoritusten arvostelua, muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksilukemista. Lautakunnassa on edustettuna professorit, muu opetushenkilöstö ja opiskelijat.

 

Muutoksenhakulautakunnan kausi on kaksivuotinen; 1.1.2015 - 31.12.2016.

 

Muutoksenhakulautakuntaan haetaan kahta(2) varsinaista opiskelijajäsentä ja kahta (2) varajäsentä.


Ylioppilaskunta toivoo hakijoita kaikista tiedekunnista. 

 

Hakemus ja hakeminen

 

Hakuaika päättyy 27.11.2014 klo 12:00. Hakemukset voi toimittaa sähköisesti osoitteessa www.halloped.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Ahkiomaantie 23 B, 96300 Rovaniemi. Ylioppilaskunta toivoo hakemuksia ensisijaisesti sähköisen järjestelmän kautta. Sähköisen järjestelmän kautta tulleisiin hakemuksiin tulee varmistusviesti sähköpostilla noin kolmen arkipäivän kuluessa hakemuksen jättämisestä. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

 

Lisätietoa: Edunvalvonta-asiantuntija Jaakko Mäki-Petäjä, edunvalvonta(a)lyy.fi, 045 138 4190

 

Muuta huomioitavaa

 

Velvollisuudet

 

Hallinnon opiskelijaedustaja tai hänen varajäsenensä on velvollinen osallistumaan toimielimen kokouksiin ja pitämään opiskelijayhteisön tietoisena toimielimen merkittävistä tapahtumista.

 

Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä.

 

Hakemus katsotaan saapuneeksi perille, jos se on saapunut hakukuulutuksessa mainittuun osoitteeseen hakukuulutuksessa mainittuun määräaikaan mennessä. Hakemuksen perille saapumisesta ilmoitetaan lähettäjälle sähköpostitse. Hakemuksia käsitellään ensisijaisesti hakemuksina toimielimen varsinaiseksi jäseneksi ja toissijaisesti varajäseneksi. Mikäli hakija on käytettävissä ainoastaan varsinaisena tai varajäsenenä, tulee tämän käydä ilmi hakemuksesta. Hakemusta voi vapaasti täydentää hakukuulutuksessa mainitun määräajan päättymiseen asti.

 

Ylioppilaskunnan hallituksen tai edustajiston päätös annetaan hakijalle tiedoksi kahden arkipäivän kuluessa sähköpostilla hakemuksessa mainittuun osoitteeseen, mikäli hakija ei tätä erikseen kiellä. Muutoin tiedoksianto tehdään kirjeitse hakijan ilmoittamaan postiosoitteeseen.