#Kivakaveri: Lapin yliopiston opiskelija on ylpeä yliopistostaan

22.09.2017

20170922_075725.jpg

 

Lapin yliopiston ylioppilaskunta (LYY) toteutti keväällä 2017 yhteisöllisyys- ja vuorovaikutuskyselyn Lapin yliopiston opiskelijoille. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 267 opiskelijaa. Kyselyä on käsitelty ehdottoman luottamuksellisesti Supi-työryhmässä, johon kuuluvat LYYn edustajia, tiedekuntien opiskelijaedustajia, Lapin yliopiston laatupäällikkö ja Ulapalla-tiimin jäsen.

Kyselyn tavoite oli saada opiskelijoilta tietoa ja näkemyksiä, jotta voimme kehittää yliopistoamme ja ylioppilaskuntaamme entistä paremmaksi. Selvitimme sitä, mistä olemme ylpeitä, missä olemme hyviä ja minkälaisia asioita opiskelijat kaipaisivat. Samalla kyselyllä tavoitteena oli tutkia korkeakoulukiusaamista ilmiönä Lapin yliopistossa.

Kyselyssä kävi ilmi, että yhteisöllisyys rakentuu Lapin yliopistossa erityisesti siitä, että sopivan kokomme kautta tunnemme hyvin toisemme. Koko luo myös mahdollisuuden yhdessä tekemiselle, vahvalle vuorovaikutteisuudelle ja henkilökunnan helposti lähestyttävyydelle. Myös ainejärjestöjen rooli korostui yhteisöllisyyden luojana ja ylläpitäjänä.

Ylioppilaskunnalle kysely kertoo, että meillä riittää rutkasti töitä sen suhteen, että olisimme helposti lähestyttävämpi opiskelijoille. Opiskelijoista usea myös haluaa, että ylioppilaskunta on aktiivinen, kun luodaan yhteisöllisyyttä tai puututaan korkeakoulukiusaamiseen. Sitä me myös totisesti aiomme olla.

Ilmiönä korkeakoulukiusaaminen Lapin yliopistossa näyttäytyi erityisesti ryhmästä poissulkemisena ja sosiaalisessa mediassa pahan puhumisena. Opiskelijat haluavat korkeakoulukiusaamisen osalta käytävän nykyistä huomattavasti laajempaa keskustelua, minkä vuoksi esimerkiksi varhaisen välittämisen malli ja LYYn häirintäyhdyshenkilötoiminta olisi syytä tehdä näkyvämmäksi. Suurimmassa osassa kiusaamistilanteita opiskelija kohtaa kiusaamista toisen opiskelijan toimesta, mutta esille nousi myös tilanteita, joissa opiskelija on kohdannut kiusaamista opetushenkilökunnan puolelta. Ylioppilaskunta suhtautuu kiusaamisen aina vakavasti, mutta erityisesti näissä tilanteissa tulee olla nollatoleranssi.

Erittäin rohkaisevaa kuitenkin on, että kysely antaa todella hyvät arviot Lapin yliopiston yhteisöllisyyden osalta ja sen osalta, että opiskelijat ovat ylpeitä olostaan juuri Lapin yliopistossa. Se antaa vahvan pohjan sille, että Lapin yliopistosta voi tulla opiskelijalle paras paikka. Kyselyn perusteella voimme tehdä toimenpiteitä, joilla voimme puuttua tiukemmin kiusaamiseen. Mutta ensisijainen tavoite tulee olla se, että luomme vielä vahvempaa yhteisöllisyyttä. Se itsessään pienentää kiusaamisen määrää, koska kiusaaminen tuskin koskaan häviää kokonaan. Se vaatii toimenpiteitä ja työntekoa. Ja se työ tulee tehdä yhdessä, sillä yhdessä olemme enemmän.

 

Iida Nevasalmi,
hallituksen jäsen, LYY


Antti Eteläaho,
edunvalvonta-asiantuntija, LYY