LYY hakee pääsihteeriä

21.04.2017

 

Pääshteeri_banneri.jpg

 

YLIOPPILASKUNTA HAKEE PÄÄSIHTEERIÄ MÄÄRÄAIKAISEEN SIJAISUUTEEN

 

Lapin yliopiston ylioppilaskunta on noin 4000 yliopisto-opiskelijan edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Tarjoamme monipuolisia ja vastuullisia tehtäviä nuorekkaassa työyhteisössä. Tehtävässä pääset kehittämään itseäsi johtamisen saralla ja tutustumaan hyvin seikkaperäisesti julkishallinnollisen yhteisön toimintaan.

Pääsihteeri on ylioppilaskunnan henkilöstön esimies. Hän vastaa LYYn hallinnosta, taloudesta ja organisaation toiminnasta yhteistyössä ylioppilaskunnan hallituksen kanssa. Pääsihteeri valmistelee, esittelee ja toimeenpanee hallituksen ja edustajiston päätökset. Hän toimii edustajiston kokousten sihteerinä.

Työ alkaa 24.7.2017 tai sopimuksen mukaan. Pääsihteerin toimessa noudatetaan kokonaistyöaikaa, viikkotyöaika on 37,5 tuntia. Kyseessä on perhevapaan sijaisuus noin vuodeksi. Toimessa on kolmen kuukauden koeaika.

Hakijalta odotetaan vankkaa osaamista opiskelijoiden edunvalvonnasta sekä yleisestä koulutus- ja sosiaalipolitiikasta. Lisäksi hakijalta edellytetään talous- ja henkilöstöhallinnon osaamista. Pääsihteerin tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vahvaa opiskelijaelämän ja korkeakoulukentän ymmärrystä ja tuntemusta. 

Pääsihteerin on oltava oma-aloitteinen ja kyettävä itsenäiseen työhön sekä päätöksentekoon. Pääsihteeriltä edellytetään paineensietokykyä sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Pääsihteerin on kyettävä hahmottamaan ja hallitsemaan useita suuriakin asiakokonaisuuksia samanaikaisesti. Hakijalta edellytetään yliopisto-opintoja tai loppututkintoa. Pääsihteeriltä edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. 

Pääsihteerin palkka on 2270,85 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi maksetaan koulutus- ja kehittymislisät Ylioppilaskuntien työehtosopimuksen mukaisesti.

Toimita hakemuksesi ansioluetteloineen sähköisenä PDF-versiona osoitteeseen hakemukset@lyy.fi. Merkitse otsikkokentään ”HAKEMUS PÄÄSIHTEERIKSI”. Hakuaika päättyy maanantaina 15.5.2017 klo 14 mennessä osoitteella:

Haastattelut järjestetään tiistaina 16.5.2017.

Lisätietoja,


Pääsihteeri Laura Kantomaa, paasihteeri@lyy.fi +358(0)40 578 4207

Hallituksen puheenjohtaja Matias Kassala, puheenjohtaja@lyy.fi +358(0)44 030 4243