LYY julkaisi opiskelijapoliittisen linjapaperin

25.10.2017

 

Lapin yliopiston ylioppilaskunnassa (LYY) on ollut vuosina 2014-17 voimassa toimeentulopoliittinen linjapaperi. Ylioppilaskunnan edustajisto päätti LYYn vuoden 2017 toimintasuunnitelmaa hyväksyessä, että toimeentulopoliittisen linjapaperin korvaa poliittinen linjapaperi, jossa käsitellään laajemmin ylioppilaskunnan linjauksia erityisesti korkeakoulupolitiikasta.

Linjapaperi nimettiin opiskelijapoliittiseksi linjapaperiksi, koska se ottaa kantaa opiskelijoille tärkeisiin asioihin. Näitä ovat opiskelijan elämä, fyysiset rakenteet, korkeakoulurakenteet ja korkeakouluopinnot. Myös kansainvälisyys nähdään tärkeänä arvona, mikä näkyy läpileikkaavasti koko linjapaperissa.

Linjapaperia on työstetty työryhmässä, johon ovat kuuluneet vuosien 2015-17 edustajistosta jokaisesta ryhmästä jäsen sekä heidän lisäkseen LYYn hallituksen jäsenet Iida Nevasalmi ja Asta Alatossava, LYYn edunvalvonta-asiantuntija Antti Eteläaho ja työryhmän puheenjohtajana toiminut, LYYn vuoden 2017 hallituksen puheenjohtaja Matias Kassala.

”Korkeakoulukenttä on tällä hetkellä aivan erilainen kuin vuosi sitten. Siksi on tärkeää, että ylioppilaskunnalla on selkeät linjat joihin tukeutua. Tämä on otettu huomioon myös uudessa linjapaperissa, joka mahdollistaa ylioppilaskunnan joustavan reagoinnin korkeakoulukentän nopeisiin muutoksiin.”, linjaa linjapaperityöryhmän puheenjohtaja Matias Kassala.

Linjapaperin luvut koostuvat lyhyen aikavälin tavoitteista ja pitkän aikavälin tavoitteista. Lyhyen aikavälin tavoitteet ovat tavoitteita, joita LYY edistää tällä hetkellä toiminnassaan. Pitkän aikavälin tavoite on ihannekuva siitä, mihin päästään, kun lyhyen aikavälin tavoitteet saavutetaan.

Tärkeimpiä teemoja linjapaperissa ovat olleet korkeakouluverkon kattavuus koko valtakunnassa, opintojen laadukkuus ja nykyaikaisuus, opiskelijan toimeentulon turvaaminen, asumisen terveellisyys sekä Lapin liittokorkeakouluprojektin kehittäminen, siihen reagoiminen ja siinä mukanaolo.

”Linjapaperi antaa ylioppilaskunnan toimijoille työkalun, jonka avulla pystytään ylioppilaskunnan linjoja ilmoittamaan myös tilanteissa, joissa niitä kysytään. Nämä työryhmän luomat ja hallituksen ja edustajiston hyväksymät linjat ovat todella Lapin yliopiston opiskelijan näköiset”, kommentoi linjapaperityöryhmän sihteeri Antti Eteläaho

LYYn hallitus on hyväksynyt opiskelijapoliittisen linjapaperin kokouksessaan 17/2017 ja LYYn edustajisto on hyväksynyt linjapaperin kokouksessaan 6/2017.

LYYn opiskelijapoliittinen linjapaperi on voimassa 1.1.2018-31.12.2020. Linjapaperiin pääset tutustumaan tästä.


Lisätietoja antavat:

Matias Kassala, hallituksen puheenjohtaja
puheenjohtaja(at)lyy.fi

Antti Eteläaho, edunvalvonta-asiantuntija
edunvalvonta(at)lyy.fi