LYY: opiskelijoiden eriarvoistuminen estettävä

02.03.2016

 

Roope Uusitalo julkaisi selvityksensä opintotuen uudistamisesta, jonka hän oli laatinut opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen pyynnöstä. Selvityksen taustalla on hallituksen suunnittelemat säästöt opintotukeen. Selvityksessä Uusitalo ehdotti rajuja uudistuksia opintotukeen, joita Lapin yliopiston ylioppilaskunta ei voi tukea.

Uusitalon esittelemät uudistusehdotukset eriarvoistavat opiskelijoita lisäämällä opintotuen lainapainotteisuutta. LYYn hallituksen puheenjohtajan Elias Rauhalan mukaan: “Korkeakoulutus on jo nyt varsin periytyvää. Huolena on, että lainapainotteisuus lisää sosioekonomista eriarvoisuutta yhteiskunnassamme entisestään.” Suunniteltujen uudistusten vaikutukset näkyvät opiskelijan elämässä esimerkiksi pidentämällä opiskeluaikoja, mikäli opiskelija valitsee työnteon opintolainan sijasta. Jo nykyään moni opiskelija valitsee työnteon lainanoton sijasta, etenkin jos oman alan työllisyystilanne on epävarma. Opiskeluaikojen venyminen ei ole kenenkään etu, eikä vastaa hallituksen nykyisiä tavoitteita.

Selvityksessä ehdotetaan myös, että opintojen edistymisvaatimukset nostettaisiin viidestä kuuteen opintopisteeseen tukikuukautta kohden. Nykyiselläänkin opintojen edistymisvaatimukset aiheuttavat stressiä opiskelijoiden keskuudessa. Opintojen edistymisvaatimusten tiukentaminen ei huomioi opintojen nykyistä rakennetta eikä huomioi riittävästi sitä, jos opiskelija esimerkiksi sairastuu tai opiskelee kesällä.

Vaarana opintotukileikkauksissa on myös se, että ne kannustavat opiskelemaan toimeentulotuella, mikäli opiskelija on siihen oikeutettu. Tukijärjestelmän tiukentamisen sijaan opintotukea tulisi kehittää kohti entistä joustavampaa järjestelmää, kuten perustuloa. Perustulo takaisi kaikille opiskelijoille yhtenäiset mahdollisuudet stressittömämpään opiskeluun, jolloin myös valmistuminen olisi nopeampaa.

Lapin yliopiston ylioppilaskunta ei voi hyväksyä näin merkittäviä leikkauksia opiskelijoiden toimeentuloon. Nyky-yhteiskunta ja korkeakoulukenttä eivät ole mukautuneet edes edellisiin, vuonna 2014 tehtyihin muutoksiin eikä niiden vaikutuksia ole vielä tutkittu.  Nämä leikkaukset antavat ikävän viestin yhteiskuntamme arvovalinnoista, kun opiskelijoita - jo nyt syvästi pienituloista väestöryhmää - rokotetaan jälleen surutta.

 

Rovaniemellä 2.3.2016

Lapin yliopiston ylioppilaskunta

 

Elias Rauhala

hallituksen puheenjohtaja

 

Lisätietoja

Elias Rauhala

hallituksen puheenjohtaja

044 030 04 243

elias.rauhala(at)lyy.fi

 

Laura Ylinampa

Edunvalvonta-asiantuntija

045 138 4190

edunvalvonta(at)lyy.fi