LYYN HALLITUS 2017 JÄRJESTÄYTYI

18.01.2017

Yhteiskuva.jpg


Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on järjestäytynyt ja jakanut vastuualueet. Hallitusta johtaa puheenjohtajan roolissa johtamisen opiskelija Matias Kassala. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin sosiologian opiskelija Vesa-Pekka Inget. Hänen vastuualueenaan on kulttuuri- ja liikunta-asiat. Hallituksen sosiaali- ja koulutuspoliittisenavastaavana toimii johtamisen opiskelija Iida Nevasalmi. Lisäksi hän on apuna kunta-asioissa. Koulutuspolitiikasta vastaa Iidan kanssa matkailualan opiskelija Asta Alatossava. Astan vastuulla on myös kansainväliset asiat sekä ympäristö- ja kehitysyhteistyö. Anna-Riikka Hyvönen, joka opiskelee soveltavaa psykologiaa, vastaa järjestöistä ja työelämäasioista. Lisäksi hän vastaa kulttuuriasioista yhdessä Vesa-Pekan kanssa. Viestinnästä ja kunta-asioista vastaa oikeustieteiden opiskelija Harriet Lindfors. Hän on myös apuna kulttuuriasioissa. Harrietin vastuulla on näiden ohella talousasiat yhdessä puheenjohtajan ja pääsihteerin kanssa.

 

Hallitus jakoi kummiainejärjestöt seuraavasti:

Matias Kassala Kosmos Buran

Vesa-Pekka Inget Remburssi, Jalot Villit

Iida Nevasalmi Lastu

Asta Alatossava Lapikas

Anna-Riikka Hyvönen TAO

Harriet Lindfors Artikla, Lyhty