Opiskelijatuutorointia kehitetään - yhteisöllisyys ja opintojen aloitus painopisteinä

03.03.2017

E23B1498-Edit.jpg

  

LYY on tehnyt yliopiston hallinnon sekä ainejärjestöjen kanssa yhteistyötä, jotta voisimme kehittää yliopistomme opiskelijatuutorointia siten, että panostus kohdentuisi nimenomaan ensimmäisen vuoden opiskelijoiden integroitumiseen ja opintojen tehokkaseen aloittamiseen. Tutkimusten mukaan juuri ensimmäiseen vuoteen panostaminen näkyy opintotahdissa myös myöhempinä opiskeluvuosina.  

- Ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat erityisen tärkeitä sekä LYYn että yliopiston kannalta. Heidän ohjaamiseen ja tukemiseen täytyy panostaa. Toivommekin, että tuutoreiksi tänä keväänä hakee paljon innostavia, sosiaalisia ja rohkeita opiskelijoita. Olemme koittaneet vaikutustyöllä saada tuutoroinnista entistä houkuttelevamman hakukohteen opiskelijoille, kommentoi LYYn edunvalvonta-asiantuntija Antti Eteläaho.

Opiskelijatuutorihaku aukeaa Lapin yliopistossa viikolla 11.

Tuutoroinnissa varmasti tapahtuvia muutoksia ovat muun muassa seuraavat: tuutorihaun muuttuminen sähköiseksi, ainejärjestöjen isompi vastuu ympärivuotisesta fuksikasvatuksesta ja vahva panostus tuutorien koulutukseen.  

- Tuutorit ovat yliopiston kasvot uusille opiskelijoille. Siksi panostaminen koulutukseen on tärkeää. Yhteistyö tuutoreiden ja ainejärjestöjen välillä on merkityksellistä ja tarpeellista. Ainejärjestöjen osallistuminen fuksikasvatukseen on hyvä mahdollisuus uusille opiskelijoille verkostoitua ja tulla osaksi yliopistoyhteisöä, ylioppilaskunnan hallituksen jäsen Asta Alatossava analysoi.

Yliopiston vararehtorin Kaarina Määtän johtama opetuksen kehittämisryhmä tulee myös esittämään tiedekunnille, että tiedekunnat lisäisivät opinto-oppaiden ”vaikuttaminen yliopistoyhteisössä” kohtaan opiskelijatuutoroinninJos lisäys toteutuu, se tarkoittaisi sitä, että tulevaisuudessa voisi saada myös opiskelijatuutoroinnista kaksi opintopistettä samaan tapaan kuin tällä hetkellä voi saada muun muassa ainejärjestötoiminnasta.

Opintopisteet saisi tuutoroinnista todennäköisesti jonkinlaista kirjallista suoritetta vastaan. Kirjalliset suoritteet, esimerkiksi tuutorointiin liittyvät oppimispäiväkirjat, voisivat erityisesti kehittää Lapin yliopiston tuutorointia, sillä ne voisivat tulevaisuudessa toimia jopa tutkimusaineistona.  

LYY toivoo panostuksia myös opettajatuutoroinnin kehittämiseen. Erityispanostus pitäisi kohdentua opettajatuutoroinnin laadun tasaisuuden varmistamiseen.  

Edunvalvontasektori on tyytyväinen kuitenkin nyt jo saatuihin tuloksiin.   

- Lapin yliopiston ehdottomia etuja on vuorovaikutteinen kanssakäyminen ja yhteinen halu kehittää toimintaa. On ollut ilo huomata kuinka hyvin opiskelijoiden ääntä hallinnossa kuunnellaan ja kuinka tavoitteet ja pyrkimykset ovat asioissa olleet samat, yhteinen päämäärää yhteisöllisyyden lisäämiseksi on ehdoton, toteaa ylioppilaskunnan hallituksen jäsen Iida Nevasalmi.