Projektiavustukset haettavissa

25.09.2018

 

Ylioppilaskunnan hallitus on päättänyt avata projektiavustukset vapaaseen hakuun. Projektiavustuksia myönnetään yhteensä 1700 euron edestä. Avustuksen myötä pyritään kehittämään lappilaista opiskelijakulttuuria!  

 

Projektiavusta voi hakea kaikenlaiseen tapahtumatoimintaan, olipa kyse opintoja hyödyntävästä ja vapaa-ajalle suunnatusta toiminnasta, ideoista, hankinnoista tai tempauksista. Edellytyksenä on, että tapahtuma on poikkitieteellinen. On siis tärkeää, että tapahtuma on avoin kaikille ylioppilaskunnan jäsenille! Projektiavustusta ei myönnetä yhdistyksen perustoimintaan (tätä varten on erillinen perusavustus). Projektiavustus on siis tarkoitettu uuteen ja innostavaan toimintaan!

Projektiavustusta voi hakea ylioppilaskunnan piirissä toimivat yhdistykset ja järjestöt, mutta myös yksittäiset henkilöt tai ryhmät. Projektiavustuksen saanti ei siis vaadi rekisteröityä yhdistystä!

Hakemus toimitetaan sähköisesti PDF-muodossa kirjallisena osoitteeseen jarjestoasiantuntija@lyy.fi. Hakemuksen sähköposti tulee otsikoida muotoon ”projektiavustukset”. Hakemukset on toimitettava viimeistään 9.10.2018. Määräajan jälkeen lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä.  

 

Ohjeita hakemukset tekoon:

  •  Perustele vakuuttavasti, miksi juuri sinun ideasi tarvitsee avustusta
  •  Perustele, miten ideanne vaikuttaa lappilaiseen opiskelijakulttuuriin
  •  Toimita ideastanne hyvin valmisteltu suunnitelma ja budjetti
  •  Kerro hakemuksessa selvästi kuinka suurta avustussummaa haet
  •  Hakemus saa olla vapaamuotoinen

 

Hallitus käsittelee hakemukset lokakuussa. Valmistaudu esittelemään ideasi myös kasvotusten hallitukselle! Kannatettavimmat ideat kutsutaan tarkempaan esittelyyn. Hallitus tekee lopullisesti päätökset avustusten jakamisesta ja rahamääristä. Avustuksen saaja sitoutuu toimittamaan loppuraportin rahankäytöstä. Hallituksella on oikeus vaatia takaisin myönnetty avustus, mikäli se katsoo ettei avustusta ole käytetty oikein.

 

Avustus on tarkoitettu käytettäväksi lukuvuodelle 2018-2019.

 

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Anni-Sofia Sihvo // puheenjohtaja@lyy.fi // 040 534 3399

Järjestö- ja viestintäasiantuntija // jarjestoasiantuntija@lyy.fi // 045 138 4192