TÄYDENNYSHAKU -Hae Opiskelijaedustaja

31.03.2016

Hallinnon opiskelijaedustajia haetaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi vapautuneisiin paikkoihin


Sähköiset hakemukset täytetään halloped-haun sivustolla osoitteessa www.halloped.fi

Hakuaika päättyy 12.4.2016 klo 12.00.

Paperiset hakemukset osoitteeseen Ahkiomaantie 23 B, 96300 Rovaniemi. Lisätietoja: edunvalvonta-asiantuntija Laura Ylinampa edunvalvonta(a)lyy.fi, p. 045-1384190.

Hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat ovat ylioppilaskunnan valitsemia edustajia yliopiston toimielimiin. He edustavat itsensä lisäksi koko opiskelijakuntaa. Hallopediksi voi hakeutua avoimessa haussa kuka tahansa yliopiston opiskelija. Tiedekuntaneuvostoihin haettaessa täytyy olla läsnäoleva opiskelija kyseisessä tiedekunnassa.

Hallopedit ovat täysivaltaisia toimielintensä jäseniä ja vaikuttavatkin siihen, millaista opiskelu ja tutkimus yliopistossa tulevaisuudessa on. Heitä tuet parhaiten antamalla palautetta tai lähtemällä itse vapaaehtoiseksi.

Ylioppilaskunta hakee seuraaviin toimielimiin edustajaa:

Muutoksenhakulautakunta - yksi varsinainen jäsenen

Muutoksenhakulautakunta käsittelee opiskeluoikeuden menettämistä, opintosuoritusten arvostelua, muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksi lukemisia.

Lautakunnassa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi neljä muuta jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Lautakunnan puheenjohtajan tulee olla oikeustieteiden tiedekunnan professori. Lisäksi varapuheenjohtajan tulee olla professori. Jäsenistä ja varajäsenistä kaksi on muita opettajia ja kaksi opiskelijoita.

Muutoksenhakulautakuntaan haetaan yhtä varsinaista jäsentä jäljellä olevan toimikauden ajaksi. Toimikausi päättyy 31.12.2016.

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTANEUVOSTOON – Yksi varsinainen jäsen

Jokaisella tiedekunnalla on tiedekuntaneuvosto. Tiedekuntaneuvostoon kuuluu 9-12 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Tiedekuntaneuvostoissa ovat edustettuina professorit, muu henkilökunta ja opiskelijat. Tiedekuntaneuvosto huolehtii tiedekunnan strategisesta suunnittelusta, tekee esityksen tiedekunnan talousarvioksi ja tekee muun muassa esityksen yliopiston hallitukselle oppiaineisiin valittavien opiskelijoiden määrästä.

Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaneuvostoon haetaan yhtä varsinaista jäsentä jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenten toimikausi päättyy 31.12.2016.

Lisää tietoa tiedekuntaneuvostoista: www.ulapland.fi -> valitsemasi tiedekunta -> tiedekunta tai tietoa tiedekunnasta -> tiedekuntaneuvosto