Täydennyshaku Yliopiston hallituksen opiskelijaedustajaksi

24.11.2015

Hae yliopiston hallituksen opiskelijaedustajaksi!

 

Lapin yliopiston hallituksen kaksi opiskelijajäsentä ovat ylioppilaskunnan kannalta merkittävimpiä hallinnon opiskelijaedustajien paikoista. Tehtävään haetaan motivoitunutta, itsenäistä ja yhteistyökykyistä Lapin yliopiston opiskelijaa, joka on valmis toimimaan yhteistyössä ylioppilaskunnan muiden toimijoiden kanssa.

 

Yliopiston hallitus päättää muun muassa yliopiston strategisista linjauksista, huolehtii yliopiston talouden suuntaviivoista, tekee sopimuksia opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa muun muassa koulutusvastuista, päättää yliopiston sisäänottomääristä, myöntää professoreiden arvonimiä ja hyväksyy yliopiston toimintaa määrittävät säännöt kuten johtosäännöt.

 

Lapin yliopiston hallituksessa on 11 jäsentä, joista viisi tulee yliopistoyhteisön ulkopuolelta ja kuusi yliopiston sisältä. Professoreilla on hallituksessa kaksi edustajaa, tutkijoilla, opettajilla ja muulla henkilöstöllä kaksi edustajaa sekä opiskelijoilla kaksi edustajaa. Ylioppilaskunta valitsee opiskelijajäsenet vuodeksi kerrallaan. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa lukukausien aikana.

 

Hallinnon opiskelijaedustajat ovat ylioppilaskunnan valitsemia edustajia yliopiston toimielimiin. He edustavat itsensä lisäksi koko opiskelijakuntaa. Hallopediksi voi hakeutua avoimessa haussa kuka tahansa yliopiston opiskelija.

 

Hallinnon opiskelijaedustajat ovat oimielimensä täysivaltaisia jäseniä ja vaikuttavat siihen, millaista opiskelu ja tutkimus yliopistossa tulevaisuudessa on.

 

Täydennyshakuaika päättyy torstaina 26.11. klo 11.

 

Aiemmista vuosista poiketen hakemukset toimitetaan ylioppilaskunnalle sähköpostilla (hakujärjestelmän teknisten ongelmien vuoksi).
Sähköiset hakemukset toimitetaan osoitteeseen hakemukset@lyy.fi

Paperiset hakemukset osoitteeseen Ahkiomaantie 23 B, 96300 Rovaniemi. Lisätietoja: edunvalvonta-asiantuntija Laura Ylinampa edunvalvonta(a)lyy.fi, p. 045-1384190.

Opiskelijaedustajien toimikaudet yliopiston toimielimissä alkavat 1.1.2016.