Vaalikuulutus: LYYn edustajistovaalit 2017

12.09.2017

FI/EN

 

KUULUTUS:

LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON VAALI

 

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on ylioppilaskunnan korkein päättävä elin. Nykyisen edustajiston toimikausi päättyy 30.11.2017 ja uusi edustajisto aloittaa kaksivuotiskautensa 1.12.2017. Edustajistoon valitaan 20 edustajaa. Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaalit järjestetään keskiviikkona 8. marraskuuta 2017, ennakkoäänestyksien asettuessa 2.-3.11.2017 ja 6.-7.11.2017 välisille ajoille.

 

Ensimmäistä kertaa Lapin yliopiston ylioppilaskunnan historiassa vaalit käydään täysin sähköisesti!

 

Varsinainen vaalipäivä keskiviikkona 8. marraskuuta 2017

 

Äänestyspaikkana toimii Internetin kautta Vakka-vaalijärjestelmä, jonne kirjautuminen toteutetaan Lapin yliopiston opiskelijoiden Haka-tunnusten avulla.

 

Vaalitoimitus alkaa äänestyspäivänä klo 08.00 ja päättyy klo 20.00.

 

Ennakkoäänestys torstaina ja perjantaina 2.–3. marraskuuta sekä maanantaina ja tiistaina 6.-7. marraskuuta 2017

 

Vaalien ennakkoäänestys järjestetään 2.-3.11. ja 6.-7.11.2017.

 

Myös ennakkoäänestys käydään tänä vuonna ensimmäistä kertaa täysin sähköisesti Vakka-vaalijärjestelmän kautta.

 

Vaalitoimitus alkaa ennakkoäänestyspäivinä klo 08.00 ja päättyy klo 20.00.

 

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaaleissa on äänioikeus ainoastaan Lapin yliopistoon viimeistään 14.9.2017 läsnäolevaksi ilmoittautuneella, henkilökohtaisesti läsnä olevalla ylioppilaskunnan jäsenellä. Vaaliluettelot äänioikeutetuista ovat esillä 18.–20.9.2017 ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla, osoitteessa Ahkiomaantie 23 B sekä ylioppilaskunnan kahvila Lovisassa sijaitsevalla ilmoitustaululla Lapin yliopiston päärakennuksessa Yliopistonkatu 8, Taiteiden tiedekunnan tiloissa F-siivessä.

 

Mahdolliset vaaliluettelon oikaisuvaatimukset tulee tehdä keskusvaalilautakunnalle 27.9.2017 klo 15.00 mennessä. Vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset tulee toimittaa ylioppilaskunnan toimistolle, pääsihteerille 27.9.2017 klo 15.00 mennessä.

 

Vaalikelpoinen on jokainen äänioikeutettu. Vaalissa käytettäviä asiakirjoja on saatavilla ylioppilaskunnan toimistolta, Ahkiomaantie 23 B sekä ylioppilaskunnan nettisivuilta, osoitteesta http://www.lyy.fi/lyy/asiakirjat/muut/. Ehdokkaiden tai vaaliliittojen on jätettävä vaaliasiakirjat keskusvaalilautakunnalle osoitettuna suljetussa kuoressa ylioppilaskunnan toimistoon pääsihteerille, edunvalvonta-asiantuntijalle tai järjestö- ja viestintäasiantuntijalle osoitteeseen Ahkiomaantie 23 B, viimeistään 6.10.2017 klo 12.00 mennessä.

  

Rovaniemellä 11.9.2017

 

LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Keskusvaalilautakunta

 

 

Janne Väätäjä                                                               Joonas Kivioja

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja                       Keskusvaalilautakunnan sihteeri

 

 

 

Announcement:

Student parliament elections of the Student Union of the University of Lapland

 

Student parliament is the highest decision-making body in the student union. Student parliament is elected every second year, and next elections will be held in autumn 2017. The term of the present student parliament will end on 30th of November 2017 and the new parliament will start their term on 1st of December 2017. The parliament has 20 actual members. Student parliament elections of the Student Union of the University of Lapland will be held on 8th of November 2017, advance voting on 2.-3.11.2017 and 6.-7.11.2017.

The elections will be electronic first time in the history of the Student Union of the University of Lapland!

 

The actual voting day will be held on 8th of November 2017

 

The voting itself will take place in electronic Vakka – election system and registration to the system will happen by using the University of Lapland’s Haka login account.

 

Polling will start on voting day at 8am and it will end at 8pm.

 

Advance voting on Thursday and Friday 2.-3.11. and also on Monday and Tuesday 6.-7.11.2017

 

Advance voting will be held on 2.-3.11 and 6.-7.11.2017.

 

Also the advance voting will take place in electronic Vakka – election system.

 

Polling will start on advance voting days at 8 am and ends at 8 pm.

 

Only a member of the Student Union of the University of Lapland who has registered before 14.9.2017 will be able to vote. Electoral register will be shown at the student union’s official noticeboard (Ahkiomaantie 23 B ), noticeboard at café Lovisa (University of Lapland, Yliopistokatu 8) and at the faculty of Arts (F-wing of the University of Lapland) between the 18th and 20th of September 2017.

 

Possible demand for rectification of electoral register must be done to the central election committee before 3 pm on 27th of September 2017. Demands for rectification of electoral register must be delivered for Secretary General at the student union’s office before 3pm on 27th of September 2017.

 

A person entitled to vote will be eligible to vote. Documents used in the elections will be available at the student union’s office, Ahkiomaantie 23 B and can be found from student union’s website, http://www.lyy.fi/lyy/asiakirjat/muut/. Candidates or electoral alliances must leave election documents in a sealed envelope addressed for central election committee for the Secretary General, Adviser of Educational and Social Affairs or Adviser of Organization and Communication at the student union’s office by 12pm on 6th of October 2017.

 

 

Rovaniemi 11.9.2017

 

The Student Union of the University of Lapland

Central election committee

 

 

Janne Väätäjä                                                              Joonas Kivioja

Chair of the Central election comittee                         Secretary of the Central election comittee