Vaalikuulutus // Student parliament elections announcement

13.09.2019

 

KUULUTUS:

LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON VAALI

 

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on ylioppilaskunnan korkein päättävä elin. Nykyisen edustajiston toimikausi päättyy 30.11.2019 ja uusi edustajisto aloittaa kaksivuotiskautensa 1.12.2019. Edustajistoon valitaan 20 edustajaa ja 20 varaedustajaa. Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaalit järjestetään keskiviikkona 6. marraskuuta 2019, ennakkoäänestyksien asettuessa 31.10.- 1.11.2019 ja 4.-5.11.2019 välisille ajoille.

 

Toista kertaa Lapin yliopiston ylioppilaskunnan historiassa vaalit käydään täysin sähköisesti.

 

Varsinainen vaalipäivä keskiviikkona 6. marraskuuta 2019

Ennakkoäänestys torstaina ja perjantaina 31.10.–1.11. marraskuuta
sekä maanantaina ja tiistaina 4.–5. marraskuuta 2019

 

Äänestyspaikkana sekä varsinaisena äänestyspäivänä, että ennakkoäänestyksessä toimii Internetin kautta Vakka-vaalijärjestelmä, jonne kirjautuminen toteutetaan Lapin yliopiston opiskelijoiden Haka-tunnusten avulla.

 

Vaalitoimitus alkaa äänestyspäivänä sekä ennakkoäänestyspäivinä klo 08.00 ja päättyy klo 20.00.

 

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaaleissa on äänioikeus ainoastaan Lapin yliopistoon viimeistään 12.9.2019 läsnäolevaksi ilmoittautuneella, henkilökohtaisesti läsnä olevalla ylioppilaskunnan jäsenellä. Vaaliluettelot äänioikeutetuista ovat esillä 18.–20.9.2019 ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla, osoitteessa Ahkiomaantie 23 B, ylioppilaskunnan kahvila Lovisassa sijaitsevalla ilmoitustaululla Lapin yliopiston päärakennuksessa, osoitteessa Yliopistonkatu 8 sekä Taiteiden tiedekunnan tiloissa F-siivessä, ylioppilaskunnan asiakaspalvelupisteellä.

 

Mahdolliset vaaliluettelon oikaisuvaatimukset tulee tehdä keskusvaalilautakunnalle 2.10.2019 klo 15.00 mennessä. Vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset tulee toimittaa ylioppilaskunnan toimistolle, pääsihteerille.

 

Jokainen äänioikeutettu on vaalikelpoinen. Vaalissa käytettäviä asiakirjoja on saatavilla ylioppilaskunnan toimistolta, Ahkiomaantie 23 B sekä täältä. Ehdokkaiden tai vaaliliittojen on jätettävä vaaliasiakirjat keskusvaalilautakunnalle osoitettuna suljetussa kuoressa ylioppilaskunnan toimistoon pääsihteerille, edunvalvonta-asiantuntijalle tai järjestö- ja viestintäasiantuntijalle osoitteeseen Ahkiomaantie 23 B, viimeistään 4.10.2019 klo 12.00 mennessä.

 

 

Rovaniemellä 13.9.2019

 

LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Keskusvaalilautakunta

 

 

Janette Peltokorpi                                                         Heljä Kärnä

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja                       Keskusvaalilautakunnan sihteeri

 

 

 

ANNOUNCEMENT: STUDENT PARLIAMENT ELECTIONS OF THE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF LANPLAND 2019

 13.09.2019

 

ANNOUNCEMENT:

STUDENT PARLIAMENT ELECTIONS OF THE STUDENT UNION
OF THE UNIVERSITY OF LAPLAND

 

Student parliament is the highest decision-making body in the student union. Student parliament is elected every second year, and next elections will be held in autumn 2019. The term of the present student parliament will end on 30th of November 2019 and the new parliament will start their term on 1st of December 2019. The parliament has 20 actual representatives and 20 deputy representatives. Student parliament elections of the Student Union of the University of Lapland will be held on 6thof November 2019, advance voting on 31.10.–1.11.2019 and 4.–5.11.2019. The elections will be electronic for the second time in the history of the Student Union of the University of Lapland!

 

The actual voting day will be held on 6th of November 2019

Advance voting on Thursday and Friday 31.10.–1.11.
and also on Monday and Tuesday 4.–5.11.2019

 

The voting itself as well as advance voting will take place in electronic Vakka – election system and registration to the system will happen by using the University of Lapland’s Haka login account.

Polling will start on voting day as well as advance voting days at 8am and it will end at 8pm.

 

Only a member of the Student Union of the University of Lapland who has registered before 12.9.2019 will be able to vote. Electoral register will be shown at the Student Union’s official noticeboard (Ahkiomaantie 23 B), noticeboard at café Lovisa (University of Lapland, Yliopistokatu 8) and at the faculty of Arts, student union´s customer service point in F-wing between the 18thand 20th of September 2019.

 

Possible demand for rectification of electoral register must be done to the central election committee before 3 pm on 2nd of September 2019. Demands for rectification of electoral register must be delivered for Secretary General at the student union’s office.

 

A person entitled to vote will be eligible to stand for election. Documents used in the elections will be available at the student union’s office, Ahkiomaantie 23 B and can be found from here. Candidates or electoral alliances must leave election documents in a sealed envelope addressed for central election committee for the Secretary General, Adviser of Educational and Social Affairs or Adviser of Organization and Communication at the student union’s office by 12pm on 4th of October 2019.

 

 

Rovaniemi 13.9.2019

 

THE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF LAPLAND

Central election committee

 

 

Janette Peltokorpi                                                        Heljä Kärnä

Chair of the Central election comittee                         Secretary of the Central election comittee