Vastaa Lapin yliopiston ympäristökyselyyn // Participate in the Environmental Survey of the University of Lapland

14.11.2016

unspecifiedV1P3Z9U2.jpg

 

Lapin yliopisto on tänä vuonna allekirjoittanut WWF:n kanssa sopimuksen Green Office -yhteistyöstä.  Green Office on WWF:n kehittämä käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä, jonka avulla yliopistomme voi pienentää päästöjään ja ympäristölle asettamaansa taakkaa. Tavoitteena on saada Green Office -sertifikaatti pääkampuksen haltuun ensi keväänä.


Green Office -työn taustaksi on luotu oheinen ympäristökysely, joka on avoin Lapin yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. Kyselyn avulla pyritään kartoittamaan opiskelijoiden ja henkilökunnan kulutustottumuksia ja tietoisuutta yliopiston haitallisista ympäristövaikutuksista. Vastausten pohjalta kehitetään Lapin yliopiston ympäristöohjelmaa. Vastaaminen vie vain hetken ja se auttaa Green Office -tiimiä tekemään Lapin yliopistosta vihreämmän ja ympäristöystävällisemmän.
 
Vastausaikaa on perjantaihin 18.11.2016 klo 23.59 asti. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti.

Linkki kyselyyn (FI).

 

//

 

Participate in the Environmental Survey of the University of Lapland


The University of Lapland strives to preserve the diversity of nature and to slow down climate change. The aim of the signed collaboration agreement with WWF is to reduce our environmental load and consumption of natural resources, to slow down climate change, and to promote sustainable lifestyles. The goal is to get the Green Office sertificate next spring.


There’s been created an environmental survey for the background of Green Office work. The survey is for the students and staff members of the University of Lapland. The aim of this survey is to find out the consumption habits of the students and staff members and the awareness of university's harmful environmental effects. Based on the given answers the environmental programme of the University of Lapland will be developed. Participate in the survey and help the Green Office team to make our campus greener and more environmentally friendly place.


The response time ends November 18th 2016, at 23.59. All the answers will be handled anonymously.


Link to the survey (EN).