Vastine Lapin Kansan pääkirjoitukseen

12.04.2016

FI

 

LYY ja RoTKO ottivat vastineessaan kantaa Lapin Kansan pääkirjoitukseen "Laina ei ole kauhistus opiskelijalle" (9.4.2016). Vastine on luettavissa myös tämän päivän Lapin Kansasta (12.4.2016).

 

LAPIN KANSASSA JULKAISTU VASTINE

 

Lapin Kansa väitti pääkirjoituksessaan 8.4., ettei laina ole kauhistus opiskelijalle. Väite on kaukana Lapin korkeakouluopiskelijoiden näkemyksestä.

 

Opiskelijat ovat Suomen pienituloisin väestöryhmä. Nyt opiskelijoiden perustoimeentulosta leikataan pois neljännes, joka vuositasolla on noin 780 euroa (vrt. lapsilisien leikkaus vuositasolla noin 12e/lapsi). Mitään muuta kansanryhmää ei rokoteta näin rajusti. Jo nyt noin 40% korkeakouluopiskelijoista kokee itsensä köyhäksi. Opiskelijoiden odotetaan syövän lainarahalla.

 

Lapin Kansan mukaan lainapainotteisuus ei ole suuri ongelma. 90-luvulta lähtien opiskelija on kuitenkin tilastojen valossa karttanut lainaa viimeiseen asti. Todennäköistä on, että lainanoton sijaan opiskelijat lisäävät työntekoa, joka pidentää valmistumisaikoja. On todettu, että vähävaraisten perheiden lasten lainanottohalukkuus on huomattavasti pienempi kuin suurituloisten. Vaarana on, että koulutuksen periytyvyys kasvaa ja suomalaisten eriarvoisuus lisääntyy.

 

Toimeentulo aiheuttaa jo nyt usein huolta ja stressiä yli puolelle korkeakouluopiskelijoista. Opiskelukyvyttömyyden suurin syy tällä hetkellä on mielenterveysongelmat. Opiskelijoiden toimeentulon heikentyminen voi pahimmillaan näkyä taakkana mielenterveyspalveluissa ja tulevaisuuden työkyvyttömyyseläkkeissä.

 

Pääkirjotuksessa todettiin vanhempien ikäpolvien rahoittaneen opintonsa lainalla - tilanne on nyt täysin eri. Ennen akateeminen tutkinto takasi lähes varman työpaikan. Työnsaanti ei nykyään ole varmaa kuin valmistuneille lääkäreille, lisäksi monella alalla palkkaus on koulutukseen nähden heikko ja tämä vaikeuttaa suurten lainasummien takaisinmaksua.

 

Suomen vertailu muihin Pohjoismaihin on ongelmallista; YLE:n mukaan muissa Pohjoismaissa opintolainan takaisinmaksua helpottaa esimerkiksi maksutauot ja vapautukset sekä pidemmät takaisinmaksuajat. Suomen eroa muihin Pohjoismaihin korostaa myös huomattavasti paremmat työllisyysnäkymät.

 

Olemme samaa mieltä EK:n hallituksen puheenjohtaja Alahuhdan kanssa (Kauppalehti 7.10.2015) siitä, että osaaminen on Suomen pitkän tähtäimen hyvinvoinnin ydin. Opintotuen merkittävät heikennykset eivät ole ainoastaan potku opiskelijoiden nilkkaan, vaan myös leikkaus Suomen kansantalouden tärkeimmästä pääomasta.

 

Elias Rauhala,

 

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja

LYY:n ja Lapin Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan puolesta