YLIOPPILASKUNNAN MYÖNTÄMÄT PERUSAVUSTUKSET HAETTAVANA

13.01.2015

HAKUAIKAA 23.2. ASTI


Ylioppilaskunnan hallitus on avannut perusavustukset haettavaksi. Hakemukset on toimitettava 23.2.2015 klo 15.00 mennessä osoitteeseen LYY/Järjestösihteeri, Ahkiomaantie 23 B, 96300 Rovaniemi. Perusavustuksia jaetaan yhteensä 3000 euroa. Edustajisto päättää perusavustusten myöntämisestä maaliskuisessa kokouksessaan.

Perusavustusta voidaan ylioppilaskunnan perusavustusohjesäännön mukaan myöntää ylioppilaskunnan jäsenten keskuudessa toimiville rekisteröityneille yhdistyksille, joiden tiedot yhdistysrekisterissä ovat ajantasaiset. Perusavustusta myönnetään yhdistyksen perustoiminnan tukemiseksi.

Perusavustushakemukset tehdään kirjallisesti ylioppilaskunnan perusavustushakemuslomakkeella. Perusavustushakemukseen on liitettävä ainejärjestön tai yhdistyksen varsinaisen kokouksen pöytäkirja, toimintasuunnitelma ja talousarvio. Älä kuitenkaan toimita alkuperäisiä asiakirjoja vaan oikeaksi todistetut kopiot. Jos ainejärjestö tai yhdistys on saanut ylioppilaskunnan perusavustusta edellisenä vuonna, liitetään hakemukseen myös kopio varsinaisen kokouksen hyväksymästä edellisen vuoden toimintakertomuksesta.

Perusavustuksen hakulomake löytyy alta.

 

Lisätietoja: pääsihteeri Sanna Juutinen, paasihteeri(at)lyy.fi /


Perusavustushakemus