Ylioppilaskunta myöntää projektiavustusta

04.09.2017

 

Ylioppilaskunnan hallitus on päättänyt avata projektiavustukset vapaaseen hakuun. Projektiavustuksia myönnetään vuoden aikana yhteensä 3000 euron edestä. Projektiavustus on uusi avustustapa, jonka myötä pyritään kehittämään lappilaista opiskelijakulttuuria.

Projektiavusta voi hakea opintoja hyödyttävään tai vapaa-ajalle suunnatulle toiminnalle. Jos sinulla on siis esimerkiksi loistava idea puhetilaisuudelle, esittele se meille!

Edellytyksenä on, että tapahtuma on poikkitieteellinen. On siis tärkeää, että tapahtuma on avoin kaikille ylioppilaskunnan jäsenille! Projektiavustusta ei myönnetä yhdistyksen perustoimintaan, tätä varten on erillinen perusavustus, vaan mielellään uuteen ja innostavaan toimintaan!

Projektiavustusta voi hakea ylioppilaskunnan piirissä toimivat järjestöt, mutta myös yksittäiset henkilöt tai ryhmät. Projektiavustuksen saanti ei siis vaadi rekisteröityä yhdistystä!
Hakemus toimitetaan kirjallisessa muodossa, sähköisenä ja PDF-muodossa osoitteeseen hakemukset@lyy.fi. Hakemukset on toimitettava viimeistään 21.9.2017.

Ohjeita hakemukset tekoon:
• Perustele vakuuttavasti miksi juuri sinun ideasi tarvitsee avustusta
• Perustele miten ideanne vaikuttaa lappilaiseen opiskelijakulttuuriin
• Toimita ideastanne hyvin valmisteltu suunnitelma ja budjetti
• Kerro selvästi kuinka suurta avustussummaa haet
• Hakemus saa olla vapaamuotoinen

Valmistaudu esittelemään ajatuksesi myös livenä hallitukselle! Kannatettavimmat ideat kutsutaan tarkempaan esittelyyn. Hallitus tekee lopullisesti päätökset avustusten jakamisesta ja rahamääristä. Avustuksen saaja sitoutuu toimittamaan loppuraportin rahankäytöstä. Hallituksella on oikeus vaatia takaisin myönnetty avustus, mikäli se katsoo, ettei avustusta ole käytetty sovitun mukaisesti.

 

Lisätietoja:

Järjestö- ja viestintäasiantuntija (jarjestoasiantuntija@lyy.fi)