MITÄ LYY:ssä TEHDÄÄN?


LYY:n tärkeimpiin tehtäviin kuuluu edunvalvonta ja opiskelijan hyvinvoinnin tukeminen. Edunvalvonnan tehtävänä on turvata opiskelijan opiskelukyky ja tukea opintojen sujuvuutta. Opiskelijan hyvinvointia tuetaan järjestämällä erilaisia kulttuuri- ja liikuntatapahtumia.

LYY välittää myös ympäristöstä ja kehitysyhteistyöstä. Ympäristöasioista löytyy esimerkiksi ohjeita ympäristöystävälliseen bilettämiseen.

Työelämätiimin tehtävänä on tukea opiskelijoiden työllistymistä.

Tietoa jaostojen kokoontumisista saa tapahtumakalenterista, viikkokirje Lyytisistä, ilmoitustaululta sekä sektoreiden sähköpostilistoilta. Toimintaan ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet! Kysy lisää LYYn hallitukselta ja työntekijöiltä.